تکالیف
 تدريس مشاورهٔ مسیحی 
نجات
پاکسازی
توبه
Sanctification
ُSalvation
Repnetance
This page was last updated: تازه ترين روز بازسازی اين صفحه November 7, 2021
  ​آموزش عمومی 
جوانب عملی کلام خدا
(​برای همهٔ مسیحیان)
                                      
مسائل و مشکلات زندگی از دیدگاه خدا
جوانب جسمانی و روحانی مسائل
روح القدس و زمینه سازی​
کلام و تکالیف
بشارت و شاگردسازی​

آموزش تخصصی
  (برای مشاوران مسیحی)

مشاورهٔ ۲ مسئله با همکاری معلم 
ایجاد گروه مشاوران مسیحی 

ثبت نام
​ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
​        گزینهٔ ”تماس با ما“ را در صفحه اول انتخاب کرده و درخواست خود را ایمیل کنید
   تدریس برای عموم رایگان می باشد  
دورهٔ آموزش اختیاری است
ZOOM و Gmail تدریس از طریق 
 تدریس هیچگونه وابسگی به فرقه یا گروهی ندارد
                
تدریس آغاز شد 
برای همه رایگان است
دوره عمومی ۴ ماه و تخصصی ۱ سال